Preken

Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag

De Goddeljke Waarheid.
Een impressie van Ton Gravelijn

Het Goddelijke Des Heren in de Hemel is de liefde tot Hem en de liefde jegens de naaste.

Het uit de Heer voortgaande Goddelijke wordt in de Hemel het Goddelijk Ware genoemd. De Goddelijke Liefde en daaruit het Goddelijk Ware verhouden zich vergelijkenderwijze zoals het vuur der zon en het licht daaruit in de wereld; de liefde zoals het vuur der zon, en het ware daaruit zoals het licht vanuit de zon. In zijn wezen is het Goddelijk Goede verbonden met het Goddelijk Ware; en omdat het verbonden is, maakt het alle dingen des Hemels levend, zoals de warmte der zon verbonden met het licht in de wereld alle dingen van de aardbol vruchtbaar maakt, zoals geschiedt in de tijd van de lente en de zomer.
(Hemel en hel 13)

Preek over de draak in ons

door ds. Paul Booth

Preek over de Allene Heer

door ds. Paul Booth

Preek over de Hemelse Mens

door ds. Paul Booth