De kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ware Kerk is een Kerk van de Heer, niet een Kerk van de mens. Ze komt tot de mens uit de Heer en is binnenin het gemoed en het hart, de wil en het verstand. Ze is overeenkomstig de verbinding van een mens met God. Daarom zeggen we in des Heren Nieuwe Kerk niet dat we dat Kerk zijn, maar dat we streven met de hulp van de Heer, Zijn Kerk te worden.

 

Des Heren Nieuwe Kerk is een organisatie die zich toewijdt tot het leren van het Christendom; een Christendom dat zowel binnen naar de individuele geestelijke ontwikkeling als buitenwaarts naar de geestelijke gemeenschap van de mensheid kijkt. Onze gidsen in deze poging zijn het Oude en het Nieuwe Testament en de geschriften over een nieuwe Openbaring, het Woord van het Goddelijk Menselijke de verheerlijkte Heer Jezus Christus.

 

Zij die de Nieuwe Kerk aanvaarden trachten deze Nieuwe Kerk, die in het boek Openbaring besproken wordt, werkelijk te maken:

En ik zag een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde &…; En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel &…; (Openbaring 21: 1,2).

 

Deze stad 'Het nieuwe Jeruzalem' betekent de nieuwe Kerk die vandaag naar de mens nederdaalt. Deze Nieuwe Kerk is niet een gebouw, een organisatie, een abstracte filosofie, een onbegrijpelijk theologie, of een dogmatisch geloof. Ze is binnenin de mens en wordt een manier van leven zoals is samengevat in de woorden van Jezus Christus:

De Heer, onze God, is een enig Heer. En gij zult de Heer, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. En Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf (Markus 12: 29, 31).

 

Des Heren Nieuwe Kerk streeft naar een geestelijk leven waarin haar leden verder zien dan wat waarneembaar is naar wat eeuwig is, verder dan de natuur naar de geest kijken. De tegenwoordigheid van de Heer binnenin de Nieuwe Kerk leert ons verder te kijken dan de letterlijke zin van de Geschriften, naar de inwendige en geestelijke zin ervan.

 

Vragen van iedereen die zijn of haar geestelijke leven wil versterken of meer innerlijk wil onderzoeken zijn welkom. We menen dat als iemand in wederzijdse liefde of in naastenliefde is, hij of zij in de ware leer is, want de leer heeft éen doel, het algemene goede, het Koninkrijk Gods en de Heer Zelf.

 

Het begrip van deze Nieuwe Kerk openen dat binnenin ieder van ons ligt is door de eeuwen heen het werk van de Heer geweest. Nu is het in de nieuwe Openbaring onthuld, gezien door de inwendige zin van het Woord.

 

We hopen dat de nieuwe Openbaring uw gemoed zal openen, nieuwe gedachten leert kennen, tot een nieuw begrip, aldus tot een nieuw geestelijk leven, geleid door de Heer.

 

 

Keer terug naar bovenzijde pagina

 

Datum laatste wijziging: 30 april 2006