Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag
Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag
Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag
Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag
Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag
Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag

Des Heren Nieuwe Kerk heeft bestaan van 1937 tot 2017, toen de Kerk door de toenmalige, nog resterende leden is ontbonden. Zij was gevestigd in Den Haag aan het Nassauplein 29.

Deze website is de weergave van de website van Des Heren Nieuwe Kerk, zoals deze laatstelijk, direct voorafgaand aan de ontbinding in 2017 was en wordt statisch (dus zonder nieuwe toevoegingen en wijzigingen) in stand gehouden om geïnteresseerden te informeren over de Kerk, haar leer, haar relatie tot en verbondenheid met de geschriften van Emanuel Swedenborg en de door haar laatste voorganger gehouden preken en lezingen.